Samenhang netwerkzorg

Doelstelling project

Aanbrengen van meer samenhang en efficiëntie in de bestaande netwerkzorg in de regio voor de volgende netwerken: Netwerk Palliatieve Zorg, Dementienetwerk West-Brabant, CVA-keten, Vroegsignalering Kwetsbare Ouderen en transmuraal samenwerkingsverband WestWest.

Het verbeteren van de samenhang en het bevorderen van de efficiëntie bij de netwerken  willen we realiseren door:

  1. het realiseren van een gezamenlijke werkplek voor de netwerkcoördinatoren en het inrichten van een efficiënte secretariële ondersteuning voor de netwerken.
  2. het ontwikkelen van een gezamenlijk platform waarop documentbeheer, aanmeldingen scholingen en communicatieberichten geplaatst kunnen worden, met behoud van de eigen identiteit van de netwerken.
  3. het ondersteunen van de netwerkcoördinatoren door experts van organisaties op gebied van HRM, ICT, juridische vraagstukken financiën en communicatie.
  4. samenwerken bij scholingen en eenduidige inrichting van financiële administratie.

Startdatum

Eind 2015 is gestart met onderzoek naar draagvlak bij de netwerken om te komen tot meer samenhang. Na positief besluit is eind 2016 de opdracht geformuleerd en in 2017 in een eerste plan van aanpak opgesteld.

Beoogde einddatum

Nog niet vastgesteld

Aanpak

Er is een plan van aanpak opgesteld waarin de te verrichten acties vermeld staan. Tussentijds wordt de stand van zaken besproken in de bestuurlijke overleggen van de netwerken.

Betrokken partijen / deelnemers werkgroep

Netwerken NPZ, Dementienetwerk West-Brabant, CVA, VKO en WestWest zijn hierbij betrokken. Deelnemers van de werkgroep zijn de netwerkcoördinatoren :

NPZ vacature
Dementienetwerk Meta Vrijhoef
CVA Elly van Meer
VKO Mirjam Mijnsbergen
WestWest Claudia Langenberg

Voorlopige resultaten

Er is een gezamenlijke werkplek gerealiseerd en de secretariaten van het NPZ en Dementienetwerk West-Brabant werken eenduidig en nauw samen. In 2018 is besloten tot de inrichting van de website van WestWest. De inventarisatie van experts waar netwerkcoördinatoren een beroep op kunnen doen is gereed. Beoogd Eindresultaat: goede samenwerking en efficiëntere werkwijze van netwerken in regio westelijk West-Brabant.

Projectleider (tevens contactpersoon)

Mirjam Mijnsbergen, TWB