Wond Expertise Centrum West-Brabant

Wat kan het WEC betekenen

Voor met name huisartsen en collega verpleegkundige in thuiszorg/ VVT kunnen de wondregie verpleegkundige helpen met hun expertise om advies te geven voor de juiste behandeling bij complexe wondzorg in de eerste lijn. De wondregie verpleegkundigen van de thuiszorg hebben korte lijnen met verpleegkundige en artsen in het ziekenhuis, zodat uiteindelijk de patiënt voor hun zorg op de juiste plaats terecht kan.

Doelstelling WEC

Toekomstbestendige wondzorg: Verhoging van kwaliteit van zorg en efficiëntie van het wondproces van onze patiënten en daarmee een verlaging van de kosten van wondzorg in de eerste en de tweede lijn, multidisciplinaire samenwerking en een kennisplatvorm (gezamenlijke zorgpaden/protocollen en scholing).

Samenwerkingspartners

Bravis Ziekenhuis afd. Chirurgie en dermatologie/ dermaTeam, Zorggroep West-Brabant, TanteLouise, Groenhuysen, Allerzorg, TWB, Mediq Combicare, Surplus en Thuiszorg DAT.

Contactpersonen

Inhoudelijk contactpersoon:

Projectleider/ organisatie contactpersoon:

 • René van Loon (Manager bedrijfsvoering Dermatologisch Centrum Zuidwest Nederland BV/ dermaTeam/ Projectleider Wond Expertise Centrum)

Afspraken/ protocollen/ documenten van WEC West-Brabant

·         Infosheet Wond Expertise Centrum

·         Wondzorg: Zorgpad Ulcus Cruris

·         Wondzorg: Wondprotocol

·         Wondzorg: Polsterdocument

·         Wondzorg: Stoplichtkaart

Deze en andere werkafspraken binnen WestWest zijn hier te vinden.

Werkgroepleden Wond Expertise Centrum

 • Annemiek v. Middelkoop (Vz./ regie verpl. Wondzorg TWB);
 • Annemarie Duerink (Vz./ regie verpl. Wondzorg Groenhuysen);
 • Dr. Brummel (chirurg)
 • Dr. Van Gerwen (dermatoloog)
 • Drs. Mark Vriends (Huisarts)
 • Corrie Perdaems (Wondconsulent. Bravis)
 • Anne de Meijer en Nikki Elemans (gespecialiseerd verpl. Dermatologie)
 • Cynthia Juarez (Wondconsulent TanteLouise)
 • Paola van Terheijden (Verpleegkundige Allerzorg)
 • Elise den Hollander (Wondconsulent Mediq Combicare)
 • Brigitte Adriaansen (wondverpleegkundige Surplus)
 • Loes Pilanen (verpleegkundige wondzorg Thuiszorg dat)

De werkgroep komt 4 tot 6 keer per jaar bij elkaar.

Project/ Stuurgroep WEC

René van Loon (Projectleider WEC/ Manager Bedrijfsvoering DCZWN b.v./ dermaTeam/ Bravis), Dr. Dick van Gerwen (dermatoloog dermaTeam/ Bravis), Susan Stam (Huisarts/Medisch directeur Zorggroep West Brabant), Pricilla Salamat (Mediq), Terry Hopman (manager Groenhuysen) en Sandra Kwik (manager TWB). De project/stuurgroep komt 2x per jaar bij elkaar, indien nodig vaker.

Historie/ Start WEC

Het project is gestart in een samenkomst van dermatologen en een huisarts op 11 februari 2015 met een gezamenlijke toekomstvisie van verbetering van de zorg voor hun patiënten en hebben het initiatief genomen een aanzet te doen tot een regionaal expertteam wondzorg. In 2017 is uiteindelijk een projectplan (hyperlink naar document) opgesteld en is met de samenwerkingspartners gekomen tot het maken van afspraken (zorgpad en protocollen) en scholing (theoretisch en praktische scholing wonden, materialen en uitvoeren zwachtelen). De officiële start van het WEC West Brabant is op 5 mei 2018. Sindsdien wordt er gezamenlijk eenduidig gewerkt volgens de opgestelde protocollen en zorgpad. Na een klein half jaar heeft een evaluatie plaatsgevonden (11-10-18) en kon geconcludeerd worden dat er een veel nauwere en betere multidisciplinaire samenwerking is met een verhoogde kennis van materiaal, wonden en zwachtelen. Patiënt/ cliënt tevredenheids enquêtes gaven een hogere patiënttevredenheid aan. Voor werkelijke daling van kosten/ kortere hersteltijd en daling aantal consulten was de periode te kort. Wat verder echt beter kon was, de betrokkenheid van de huisartsen en de overdracht (wens voor digitale overdracht wondformulier met foto’s).

Huidige verbeterpunten

Belangrijkste verbeterpunten voor de werkgroep in 2019 zijn betere aansluiting van huisartsen en digitale overdrachtmogelijkheden. Als zorgpad ulcus cruris ruim een half jaar goed loopt en opstart fase goed verlopen is (na een 2e evaluatie Q2 2019), zal verder worden uitgebreid met andere complexe wonden.

Scholing/ aansluiten bij de werkgroep

Om kennis continu up to date te houden wordt een aantal keer per jaar een scholing georganiseerd. Voor het aanmelden van de scholing zie:

-          Aanmelden scholing Wond Expertise Centrum West-Brabant

Een belangrijke doelstelling is dat alle zorgverleners rondom complexe wondzorg samenwerken binnen het WEC. Aanmelden om aan te sluiten binnen het WEC, kan via de voorzitters van de werkgroep (voor gegevens zie boven).