Vroegsignalering Kwetsbare Ouderen (VKO)

Doelstelling

VKO is een samenwerkingsmodel binnen de eerste lijn die zich richt op ouderen van 75 jaar en ouder. Het algemene doel van het VKO is dat de oudere zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen, op verantwoorde wijze met behoud van ervaren kwaliteit van leven. Hierbij zijn de volgende subdoelstellingen geformuleerd:

  1. Het opzetten van een proactief en integraal samenwerkingsverband, waarbij de huisarts een regiefunctie vervult.
  2. Het vroegtijdig signaleren van kwetsbaarheid en het opvolgen van de ouderen.
  3. Het verbeteren van de zelfmanagementvaardigheden en welzijn van kwetsbare ouderen door o.a het versterken van bestaande steunsystemen.
  4. Het voorkomen van (her)opname in een ziekenhuis of instelling voor langdurige zorg.

Samenwerkingspartners

Bij het VKO werken , onder regie van de huisarts, verschillende professionals multidisciplinair samen. Schematisch is dit weergegeven in onderstaand schema.

 VKO

Werkwijze

De werkwijze staat beschreven in de Richtlijn VKO regio Bergen op Zoom en Roosendaal, versie oktober 2016. In het najaar van 2018 wordt deze bijgesteld.
Het VKO is geïmplementeerd in het merendeel van de diverse huisartsenpraktijken in westelijk West-Brabant. Een overzicht van de deelnemende partijen is op te vragen bij de contactpersoon.

Contactpersoon

Carola van der Velden, TWB