Nieuws

Jaarverslag 2019 online

donderdag 4 juni 2020

Ook in 2019 zijn weer mooie samenwerkingsresultaten in de regio bereikt! Ben je nieuwsgierig? Lees verder...

Transitiemonitor opgeleverd!

dinsdag 19 mei 2020

Op 30 maart jl. is de transitiemonitor opgeleverd. De transitiemonitor betreft een experiment om in samenwerking met Q-Consult en 3 andere regio’s. Het doel was om een digitale tool te ontwikkelen die inzicht geeft in de generieke (lange termijn en hoog-over) ontwikkeling van de zorgconsumptie en gezondheidsstatus van de populatie in de regio (Fase 1).

Aftrap Longformularium

woensdag 1 januari 2020

Wist u dat 70 tot 80% van de longpatiënten in Nederland hun longmedicijnen niet goed gebruiken? Daarnaast is het aanbod aan devices zo divers dat zorgverleners vaak door de bomen het bos niet meer kunnen zien. Zo zijn er meer dan 135 opties (!) voor patiënten met astma en COPD. Er is dan ook behoefte aan duidelijkheid en betere kwaliteit van longzorg.

Samenwerkingssuccessen gedeeld bij Markt van Projecten WestWest

donderdag 3 oktober 2019

Op 1 oktober jl. vond de Markt van Projecten van WestWest plaats. Een markt voor genodigde medewerkers in de zorg of hulpverlening, gemeentes en zorgverzekeraars, met presentaties over diverse projecten die 9 zorgaanbieders in de regio westelijk West-Brabant hebben opgepakt. Dit om de burger met hulpvraag in de regio beter te kunnen helpen.

Verslag bijeenkomst Regionaal over-gewicht: Professionals in Beweging

zondag 29 september 2019

Op 24 september organiseerde WestWest, het samenwerkingsverband van 9 zorg- en welzijnsorganisaties in West-Brabant, de bijeenkomst ‘Regionaal over-gewicht: Professionals in Beweging’.