6 juli 2021

Bijeenkomst strategisch beleidsplan

Op 22 juni jl. heeft er inspirerende heisessie plaatsgevonden met bestuurders en managers van WestWest ter oriëntatie op het nieuw meerjarenbeleidsplan 2022 - 2024.

Tijdens de heisessie waren alle 10 de organisaties vertegenwoordigd. Dit leverde levendige discussies op en mooie doelen voor de toekomst. De verwachting is dat het meerjarenbeleidsplan in het najaar 2021 kan worden gepresenteerd. 

Heisessie WestWest