3 oktober 2019

Samenwerkingssuccessen gedeeld bij Markt van Projecten WestWest

Op 1 oktober jl. vond de Markt van Projecten van WestWest plaats. Een markt voor genodigde medewerkers in de zorg of hulpverlening, gemeentes en zorgverzekeraars, met presentaties over diverse projecten die 9 zorgaanbieders in de regio westelijk West-Brabant hebben opgepakt. Dit om de burger met hulpvraag in de regio beter te kunnen helpen.

WestWest is een samenwerking tussen 9 organisaties in de regio op het gebied van ziekenhuiszorg, ouderenzorg, thuiszorg, welzijn en GGZ. De deelnemers zijn Allerzorg, Bravis ziekenhuis, GGZ WNB, Groenhuysen, Surplus, TanteLouise, TWB Thuiszorg met aandacht, Wijzijn Traverse Groep en Zorggroep West-Brabant.

Tijdens de markt zijn de volgende 6 projecten gepresenteerd:

Preventie en Leefstijl: om de zorg ook naar de toekomst toe betaalbaar te houden, is het noodzakelijk meer aan preventie en leefstijl te gaan doen. Dit project geeft het Nationaal Preventieakkoord een regionale invulling, onder andere door onderling samen te werken aan aanpak overgewicht. In een later stadium zullen ook het verminderen van alcoholgebruik en stoppen met roken regionaal worden aangepakt.

Dooronwikkeling Vroegsignalering Kwetsbare Ouderen: om ouderen zo langs als mogelijk thuis te laten wonen, vindt een screening plaats rondom het 75e levensjaar en wordt met diverse professionals besproken hoe men zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen, evt. met bepaalde ondersteuning. Dit project loopt al langer, maar nu wordt gewerkt aan het verbeteren van het oorspronkelijke proces en verbeteren van de informatievoorziening aan de betrokken burger.

CVA-ketenzorg West-Brabant: In de keten van CVA-zorg werken verschillende organisaties samen om de beste (na)zorg te kunnen geven aan de patient. In een filmpje werd getoond hoe de patient hierbij centraal staat.

Wond Expertise Centrum: wondbehandelingen hoeven niet altijd in het ziekenhuis plaats te vinden, maar kunnen in afstemming met de speicialist in bepaalde gevallen ook prima in de thuissituatie behandeld worden.

Parkinson: bij een Parkinsonpatient zijn veel professionals uit diverse disciplines betrokken. Iedere zorgverlener houdt zijn eigen dossier bij. Dit project is er op gericht om de beschikbare informatie ook voor andere betrokken professionals digitaal inzichtelijk te krijgen. Dit ter voorkoming van dubbele zorghandelingen en om de patiƫnt de best mogelijke zorg te kunnen geven.

Tranistiemonitor: WestWest werkt mee aan de ontwikkeling van een monitor om te kunnen bepalen of projecten, gericht op de juiste zorg op de juiste plek, ook daadwerkelijk het gewenste effect hebben.

Op de website www.westwest.nl vindt u meer informatie over WestWest en de lopende projecten en het samenwerkingsverband. U wordt van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen.

Markt2019