22 juni 2021

Verslag digitale sessie ‘West-Brabant rookvrij: hoe draag jij hieraan bij’?

Op 10 juni organiseerde het transmuraal samenwerkingsverband WestWest de digitale bijeenkomst ‘West-Brabant rookvrij, hoe draag jij hier aan bij’? Zo’n 25-tal zorg- en welzijnsprofessionals vanuit verschillende functies als wijkzuster tot longverpleegkundige tot beleidsmedewerkers waren aanwezig bij deze sessie om meer informatie te krijgen rondom het stoppen met roken in de praktijk. Roken is één van de pijlers van het nationaal preventieakkoord, waar momenteel binnen het WestWest Preventie en leefstijl project de aandacht op ligt.

Nadi de Meijer, projectleider project Preventie en Leefstijl trapte als dagvoorzitter de bijeenkomst af met een korte introductie van de aanleiding van de bijeenkomst, de Mentimeter voor een stukje interactiviteit en het programma van de middag. Hierna startte de eerste spreker met de sessie.

Sprekers

Zo sprak Anton van Balkom, senior beleidsmedewerker Tabak bij het Trimbos instituut en aanjager rookvrije zorg, over het beleid vanuit de overheid en de landelijke tendensen rondom roken. ‘Het doel in het nationaal preventieakkoord is dat in 2040 kinderen in een rookvrije omgeving opgroeien en dat nog maar maximaal 5% van de Nederlanders rookt’. Van de landelijke tendensen maakte we daarna een sprong naar de regionale situatie rondom roken. Hans Augustijn, onderzoeker bij GGD West-Brabant, gaf ons een inkijk in de cijfers van roken in West-Brabant. Hij liet ons zien dat het aantal rokers in West-Brabant over de afgelopen jaren is gedaald, maar dat er ook nieuwe tendensen te zien zijn. Zo gaf hij het voorbeeld van de e-sigaret die steeds meer mensen gebruiken, maar waarvan ook steeds meer bekend wordt over de schadelijkheid van de stoffen die hierin zitten. ‘Hier gaan we in de toekomst nog meer over horen’.

Na deze theoretische onderbouwing waaruit de urgentie van de aanpak op stoppen met roken nogmaals benadrukt werd, kwamen we toe aan de meer praktische handvatten rondom Stoppen met Roken. Annemarie Zwetsloot, werkzaam bij de Huisartsen Corporatie West-Brabant als coördinator preventie en leefstijl en stoppen met roken coach, gaf ons uitleg over stoppen met roken in de praktijk en hoe je met inwoners het gesprek hier over aan kan gaan. Hierbij kwamen voorbeelden als het ‘Very Brief Advice (VBA)’ en het afstemmen van de gesprekken op de doelgroep aan bod. Als laatste spreker was Petra Verdult, werkzaam bij het Bravis ziekenhuis als Secretaris Raad van Bestuur en projectleider Bravis rookvrij. Zij gaf ons meer uitleg over hoe zij binnen haar eigen organisatie bezig is met het steeds meer rookvrij maken van de organisatie. Waarbij ze praktische voorbeelden uit eigen ervaring gaf. Zo gaf ze het ludieke voorbeeld van het ‘opstekertje’: een pakje kauwgom die door mensen die bij de ingang van het ziekenhuis staan te roken geruild kan worden tegen een sigaret.

Afsluiting

De 1,5 uur durende digitale sessie werd afgesloten met de Mentimeter. Hierin vroegen we de deelnemers aan de sessie naar de ervaringen uit de sessie die zij meenemen. Wat ons betreft een mooi uitkomst en opbrengst!

Rookvrij