2 juli 2019

Wijziging bestuurlijke afvaardiging Surplus Zorg

De heer Maranus was al lid van de Raad van Bestuur van Surplus.

Verandering