Preventie en leefstijl

Preventie en leefstijl

Doelstelling project

Gebaseerd op het Nationaal Preventieakkoord gaat de projectgroep Preventie & Leefstijl van WestWest aan de slag met de volgende drie pijlers uit dit akkoord:

  1. Overgewicht;
  2. Roken;
  3. Problematisch alcoholgebruik.

Het uiteindelijke doel van dit project is het verbeteren van de algehele gezondheid in de regio westelijk West-Brabant.

 

Startdatum

In mei 2019 is gestart met dit project.

Beoogde looptijd

De totale looptijd van het project Preventie & Leefstijl zal meerdere jaren bedragen. De looptijd per pijler wordt als volgt bepaald:

  • Overgewicht: Wordt bepaald in Q3 2019. Doelstellingen voor de lange termijn worden hierin vastgesteld;
  • Roken: Wordt bepaald in Q1 in 2020. Doelstellingen voor de lange termijn worden hierin vastgesteld.
  • Problematisch alcoholgebruik: Wordt bepaald in Q3 in 2020. Doelstellingen voor de lange termijn worden hierin vastgesteld.

Aanpak

We starten met het aanpakken van het overgewicht, waarna we doorgaan met roken en als laatste aan de slag gaan met problematisch alcoholgebruik. Dit op basis van reeds lopende initiatieven, en het huidige aanbod omtrent de aanpak van overgewicht in de betrokken organisaties van het huidige projectteam.

We werken bij iedere pijler volgens een vast stappenplan:

  1. Inventariseren en in kaart brengen van het aanbod van de betreffende pijler binnen de deelnemende WestWest organisaties aan dit project;
  2. Dit aanbod beoordelen op basis van initiatieven in andere regio’s en literatuuronderzoek;
  3. Verbinding maken met professionals die betrokken moeten worden bij het project Preventie & Leefstijl. Dit door het organiseren van bijeenkomsten, waarbij o.a. kennis wordt genomen van het huidige aanbod, aanbod in andere regio’s en waarbij doelstellingen en de projectaanpak per pijler verder worden geformuleerd.

Afhankelijk van de resultaten wordt een vervolg gegeven aan de uitkomsten van de bovengenoemde stappen.

Betrokken partijen

WijZijn Traverse Groep, Surplus, Zorggroep West-Brabant, Bravis Ziekenhuis, TWB, Groenhuysen.

Voorlopige resultaten

Nog niet bekend.

Beoogd eindresultaat

De bedoeling is dat het aantal heropnames vanaf 1 januari 2019 jaarlijks met 10% wordt afgebouwd.

Projectleider

Nadi de Meijer, WijZijn Traverse Groep