Transitiemonitor

Doelstelling project:

Dit betreft een experiment om ism Q-Consult en 3 andere regio’s een transitiemonitor te ontwikkelen die inzicht geeft in de generieke (lange termijn en hoog-over) ontwikkeling van de zorgconsumptie en gezondheidsstatus van de populatie in de regio (Fase 1).

Dit generieke niveau is van waarde om op lange termijn het effect te meten van de transitie-initiatieven op de risicoprofielen van patiënten en consumptie van zorg. Ook bieden de resultaten van dit niveau aanknopingspunten voor het segmenteren van de populatie en het selecteren van patiëntengroepen om transities in het kader van de juiste zorg op de juiste plek vorm te geven.

Startdatum:

aug. 2019

Beoogde einddatum:

2020

Stand van zaken:

Er is een plan van aanpak opgesteld waarin de te verrichten acties vermeld staan. Tussentijds wordt de stand van zaken besproken bij de betrokken partijen.

De transitiemonitor is eind maart 2020 opgeleverd. Een nadere analyse volgt in mei 2020.

Betrokken partijen / deelnemers werkgroep:

Alle deelnemers WestWest

Beoogd Eindresultaat:

Een tool om te kunnen monitoren of de projecten die gericht zijn op ‘de juiste zorg op de juiste plek’ daadwerkelijk het gewenste effect hebben.

Projectleider (tevens contactpersoon):

Claudia Langenberg, WestWest